Yayınlar

 YURT İÇİNDE SUNULAN POSTERLER

1-
PERTHES HASTALIĞININ SCOTTISH-RITE ORTEZİ İLE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Özyalçın Halit, Kara Sinan
SICOT Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir

Özet Kitabı s:373-374

2- DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI VE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Kocabaş Atilla, Kara Sinan
8. Ulusal Neonatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 26-29 Mayıs 1997, İzmir

Kongre Kitabı s:151

 BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ

1-
COMPARISON OF THE PELVIC RECONSTRUCTIONMETHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Sesli Erhan, Özyalçın Halit, Gülertip Semih, Yıldız İsa
Turkish J Bone Joint Surg 3: 61-66, 1997

Özet Kitabı s:373-374

YURT DIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER

1-

COMPLETE SUBTALAR RELEASE VERSUS ONE-STAGE POSTEROMEDIAL RELEASE IN THE SURGICAL TREATMENT FOR CLUBFEET

   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Aktuğlu Kemal, Okçu Güvenir, Kocabaş Atilla
J Pediatr Orthop Part B, 6:295, 1997

2- SPLIT ANTERIOR TIBIAL TENDON TRANSFER (SPLATT) IN REVISION SURGERY FOR CLUBFEET
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Taşkıran Emin, Aktuğlu Kemal, Kocabaş Atilla, Kayalar Murat
J Pediatr Orthop Part B, 6: 295, 1997.

 YURT İÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER

1-

HALLUKS VALGUS'TA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

   

Çallı İsmail, Kapubağlı Akın
IX. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 28-30 Ekim 1985, Alanya.
Kongre Kitabı s: 323-325, Emel Matbaacılık, Ankara, 1986

2- BACAĞIN PERIOST SIYIRMA YÖNTEMİ İLE UZATILMASI
   

Alıcı Emin, Öztop Fikri, Kapubağlı Akın
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 20-4: 264-319, 1986

3-

KEMİĞİN METASTATİK TÜMÖRÜ OLGULARINDA PALİATİV CERRAHİ TEDAVİ

   

Yücetürk Güven, Kapubağlı Akın, Özdemir Oğuz
X. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 17-20 Mayıs 1987, Mersin.
Kongre Kitabı s: 147-149, Emel Matbaacılık, Ankara, 1988

4- KEMİĞİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ OLGULARINDA CERRAHİ GİRİŞİM SONUÇLARI
   

Yücetürk Güven, Öztop Fikri, Özdemir Oğuz, Kapubağlı Akın
X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 17-20 Mayıs 1987, Mersin

Kongre Kitabı s:147-149, Emel Matbaacılık, Ankara, 1988

5-

TUBEROSİTAS TİBİADA OSGOOD -SCHLATTER HASTALIĞINA BAĞLI İKİ TARAFLI KOPMA KIRIĞI

   

Yücetürk Güven, Kapubağlı Akın, Sesli Erhan, Kutluay Erdoğan
Spor Hekimliği Dergisi 22-4: 173-175, 1987

6- TROKANTER MAJOR TÜBERKÜLOZU
   

Yücetürk Güven, Üstün E. Esin, Kapubağlı Akın, Özdemir Oğuz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27-1:275-279, 1988

7-

GECİKMİŞ AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA ONARIM

   

Sur Hakkı, Aktuğlu Kemal, Kapubağlı Akın,
Spor Hekimliği Dergisi 24-4:115-118, 1989

8- SALTER AMELİYATININ GEÇ SONUÇLARI
   

Kapubağlı Akın, Eroğlu Merih
XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 27-30 Eylül 1989, Ankara - GATA

9- SEREBRAL FELÇTE SPASTİK VALGUS AYAKTA GRİCE AMELİYATI SONUÇLARI
   

Eroğlu Merih, Kapubağlı Akın, Karagöz Mehmet
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 24-1: 1-4, 1990

10- ALICI SPINAL SYSTEM IN THE TREATMENT OF FRACTURES AND FRACTURE-DISLOCATIONS OF THE THORACIC AND LUMBAR SPINE
   

Kapubağlı Akın, Özyalçın Halit, Kara Sinan
The Journal of Turkish Spinal Surgery, 3: 9-11, 1991

11- EARLY RESULTS OF SPINAL DEFORMITIES AND DISEASES OPERATED WITH ALICI SPINAL SYSTEM
   

Özyalçın Halit, Kapubağlı Akın, Kara Sinan
The Journal of Turkish Spinal Surgery, 4:25-31, 1991

12- SEREBRAL SPASTİK FELÇTE ÜST TARAFTA ORTOPEDİK CERRAHİ
   

Eroğlu Merih, Kapubağlı Akın, Kaplan İbrahim
Ege Tıp Dregisi 29-3: 557-560, 1990

13- SEREBRAL FELÇTE SPASTİK VALGUS AYAKTA PERONEAL TENDONLARIN RE-ROUTING'İ
   

Eroğlu Metin, Kapubağlı Akın,
Ege Tıp Dergisi 29-3: 561-563, 1990

14-   SEREBRAL FELÇTE ORTOPEDİK CERRAHİ
     

Eroğlu Merih, Kapubağlı Akın, Tetik Firdevs
Ege Tıp Dergisi 29-3: 564-569, 1990

15- TİBİAL TORSİYON ÖLÇÜMÜNDE YENİ BİR KLİNİK YÖNTEM
   

Eroğlu Merih, Kapubağlı Akın, Sesli Erhan
Ege Tıp Dergisi, 29-3: 570-573, 1990.

16- GEÇ DÖNEMDE BİR FEMUR BOYNU PSÖDARTROZUNUN TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Çullu Emre
Ege Tıp Dergisi 31-1: 123-124, 1992

17- TAVŞANLARDA SERBEST KRİSTA İLİAKA APOFİZEAL GREFTİNİN ASETABULUM ÜST KENARINA TRANSPLANTASYONU (PRELİMİNER DENEYSEL ÇALIŞMA)
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Başdemir Gülçin
XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre Kitabı s: 193-196, T.H.K. Basımevi, Ankara, 1994.

18- FEMUR BAŞI ASEPTİK NEKROZLARININ TEDAVİSİNDE İNTERTROKANTERİK FLEKSİYON VE EKSTANSİYON OSTEOTOMİLERİNİN YERİ
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Kayalar Murat
XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre Kitabı s: 381-383, T.H.K. Basımevi, Ankara, 1994.

19- DOĞUŞTAN ÇARPIK AYAĞIN KOMPLET SUBTALAR SERESTLEŞTİRME İLE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara
SICOT Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir. XIV. Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongre Kitabı, Düz: Prof. Dr. Rıdvan Ege, T.H.K. Basımevi, Ankara, s: 673-677, 1996

20- FEMUR VE TİBİANIN KAYNAMA GECİKMESİ VE KAYNAMA YOKLUĞUNUN FONKSİYONEL BREYS İLE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Özyalçın Halit, Kara Sinan
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 29: 281-286, 1995

21- DOĞUŞTAN YÜKSEK SKAPULANIN WOODWARD OPERASYONU İLE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara

Artroplasti Artroskopik Cerrahi 11: 63-66, 1995

22- DOĞUŞTAN TİBİA APLAZİSİNİN TEDAVİSİ (OLGU SUNUMU)
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara
Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 12: 44-46, 1996

23- PERTHES HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ATLANTA SCOTTISH-RITE VE WOO ORTEZLERİ İLE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
   

Kara Sinan, Kapubağlı Akın, Özyalçın Halit, Lök Veli, Gülertip Semih
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 34-4: 11-14, 1996

24- JUSTA-ARTİKÜLER ASETABULER OSTEOİD OSTEOMA
   

Kapubağlı Akın, Kayalar Murat, Sinan Kara
XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. 13-17Eylül 1997, İstanbul. Kongre kitabı s: 769-774

25- COMPARISON OF THE PELVIC RECONSTRUCTION METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY (BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ)
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Sesli Erhan, Özyalçın Halit, Gülertıp Semih, Yıldız İsa
Turkish J Bone Joint Surg 3: 61-66, 1997

26- DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞI, ETİYOLOJİSİ, TANISI VE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın,
Journal of Neonatology 1997, Cilt 4, Ek sayı'da yayınlanmak üzere kabul edilmiştir

27- DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE SALTER'İN İNNOMİNAT OSTEOTOMİSİ VE FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Okçu Güvenir, Özsoy Hakan
Ege Tıp Dergisi, Cilt: 38, Sayı:1-2, 1998'de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

28- PERTHES HASTALIĞININ ATLANTA-SCOTTISH RITE ORTEZİ İLE TEDAVİSİ
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Özyalçın Halit, Özsoy Hakan
Ege Tıp Dergisi, Cilt:37, Sayı:1-2, 1998'de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

29- CERRAHİ TEDAVİ SONRASI NÜKS EDEN DOĞUŞTAN ÇARPIK AYAĞIN TEDAVİSİNDE TİBİALİS ANTERİOR TENDONUNUN LATERAL YARISININ TRANSFERİ
   

Kapubağlı Akın, Sinan Kara,Taşkıran Emin, Aktuğlu Kemal
Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

30- DOĞUŞTAN ÇARPIK AYAĞIN CERRAHİ TEDAVİSİNDE KOMPLET SUBTALAR SERBESTLEŞTİRME VE TEK AŞAMALI POSTEROMEDİAL SERBESTLEŞTİRMENİN KARŞILAŞTIRILMASI
   

Kara Sinan, Kapubağlı Akın, Aktuğlu Kemal
Artroplasti Artroskopik Cerrahi dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

 YURT İÇİNDE SUNULAN TEBLİĞLER

1- HALLUKS VALGUS'TA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
   

Çallı İsmail, Kapubağlı Akın,
IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 28-30 Ekim 1985, Alanya. Kongre kitabı s: 323-325, Emel Matbaacılık, Ankara, 1986

2- KEMİĞİN METASTATİK TÜMÖRÜ OLGULARINDA PALİATİV CERRAHİ TEDAVİ
   

Yücetürk Güven, Kapubağlı Akın, Özdemir Oğuz
X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 17-20 Mayıs 1987, Mersin. Kongre kitabı s:154-157, Emel Matbaacılık, Ankara, 1988

3- KEMİĞİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ OLGULARINDA CERRAHİ GİRİŞİM SONUÇLARI
   

Yücetürk Güven, Öztop Fikri, Özdemir Oğuz,  Kapubağlı Akın,
X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 17-20 Ekim 1987, Mersin. Kongre kitabı s: 147-149, Emel Matbaacılık, Ankara, 1988

4- SALTER AMELİYATININ GEÇ SONUÇLARI
   

Kapubağlı Akın, Eroğlu Merih
XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 27-30 Eylül 1989, Ankara-GATA. Kongre kitabı s: 477-479, Emel Matbaacılık, Ankara, 1990

5- TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE ALICI SPİNAL ENSTRÜMANLARININ UYGULANMASI
   

Kapubağlı Akın, Özyalçın Halit, Kara Sinan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katkılı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 31. Yıl Bilimsel Günleri, 15-17 Ekim 1990, İzmir, Kongre Kitabı s: 189-194

6- KOLUMNA VERTEBRALİSİN DEFORMİTE VE HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE ALICI SPİNAL SİSTEMİ İLE ALINAN ERKEN SONUÇLAR
   

Özyalçın Halit, Kapubağlı Akın, Kara Sinan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası Katkılı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 31. Yıl Bilimsel Günleri, 15-17 Ekim 1990, İzmir. Kongre Kitabı s: 114-127

7- TAVŞANLARDA SERBEST KRİSTA İLİAKA APOFİZEAL GREFTİNİN ASETABULUM ÜST KENARINA TRANSPLANTASYONU (PRELİMİNER DENEYSEL ÇALIŞMA)
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Başdemir Gülçin
XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre kitabı s: 193-196, T.H.K. Basımevi, Ankara, 1994

8- FEMUR BAŞI ASEPTİK NEKROZLARININ TEDAVİSİNDE İNTERTROKANTERİK FLEKSİYON VE EKSTANSİYON OSTEOTOMİLERİNİN YERİ
   

Kapubağlı Akın, Kara Sinan, Kayalar Murat
XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir. Kongre Kitabı s: 381-383, T.H.K. Basımevi, Ankara, 1994.

 9-

DOĞUŞTAN ÇARPIK AYAĞIN KOMPLET SUBTALAR SERESTLEŞTİRME İLE TEDAVİSİ
 

Kapubağlı Akın, Sinan Kara
SICOT Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 29 Eylül - 4 Ekim 1995, İzmir. XIV. Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongre Kitabı, Düz: Prof. Dr. Rıdvan Ege, T.H.K. Basımevi, Ankara, s: 673-677, 1996

 10-

THE TREATMENT FOR PERTHES DISEASE
 

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Özyalçın Halit, Bacakoğlu Kadir, Boz Ünal
1. Türk - Alman Pediatrik Ortopedi Kongresinde tebliğ edilmiştir, 24-27 Mayıs 1996, Antalya. Özet Kitabı s: 80-81

 11-

MESANE EKSTROFİSİNDE ANTERİOR DİAGONAL İLİAK OSTEOTOMİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Ulman İbrahim, Özcan Coşkun, Kara Sinan, Bakırtaş Figen, Avanoğlu Ali, Kapubağlı Akın, Gökdemir Acun
14. Ulusal Üroloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. 20-23 Ekim 1996 Özet Kitabı s:38

 12-

DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI VE TEDAVİSİ
 

Kapubağlı Akın, Kocabaş Atilla, Sinan Kara
8. Neonatoloji Kongreseinde tebliğ edilmiştir, 26-29 Mayıs 1997, İzmir Kongre Kitabı s:151

 13-

JUSTA-ARTİKÜLER ASETABULER OSTEOİD OSTEOMA
 

Kapubağlı Akın, Kayalar Murat, Sinan Kara
XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde tebliğ edilmiştir, 13-17 Eylül 1997, İstanbul. Kongre Kitabı s:769-774

14-

TARSOMETATARSAL CAPSULOTOMY (HEYMAN OPERATION) IN THE SURGICAL TREATMENT OF METATARSUS ADDUCTUS DEFORMITY
 

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Tulgar Toros
2. Alman-Türk Pediatrik Ortopedi Kongresinde sunulmak üzere kabul edilmiştir, 29 Mayıs-1 Haziran 1998, İzmir

15-

FOOT AND LOWER EXTREMITY DEFORMITIES IN PARAXIAL FIBULAR HEMIMELIA AND SELECTING THE APPROPRIATE SURGİCAL METHOD
 

Kapubağlı Akın, Sinan Kara, Tulgar Toros
2. Alman-Türk Pediatrik Ortopedi Kongresinde sunulmak üzere kabul edilmiştir, 29 Mayıs-1 Haziran 1998, İzmir

16-

USE OF THE PAVLIK HARNESS IN THE TREATMENT FOR D.D.H.
 

Sinan Kara, Kapubağlı Akın, Hakan Özsoy, Tulgar Toros
2. Alman-Türk Pediatrik Ortopedi Kongresinde sunulmak üzere kabul edilmiştir, 29 Mayıs-1 Haziran 1998, İzmir

17-

FOOT DEFORMITY AND RESULTS FROM TALO-FIBULAR ARTHROPLASTY IN CONGENITAL LONGITUDINAL DEFICIENCY OF THE TIBIA
 

Sinan Kara, Kapubağlı Akın, Tulgar Toros
2. Alman-Türk Pediatrik Ortopedi Kongresinde sunulmak üzere kabul edilmiştir, 29 Mayıs-1 Haziran 1998, İzmir